Konyv: Mindentudok klubja 8.- Kleopatra bosszuja


Konyv: Mindentudok klubja 8.- Kleopatra bosszuja

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 479949822
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 16,57

MAGYARÁZAT:Konyv: Mindentudok klubja 8.- Kleopatra bosszuja

In Focus Fókuszban. Elérhetőség: Raktáron Várható szállítás. Csoda — mivel a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége biztonságpolitikai értelemben az egyik legsikeresebb szervezet a világon. Egy olyan sokszínű térségben Kleopatra bosszuja, amelyre évtizedekkel ezelőtt mint Ázsia Balkánjára hivatkoztak. Mára már azonban a szövetség béke érdekében tett erőfeszítései globális értelemben is kimagaslók. Az ASEAN egyedülálló intézményi jelenség: rugalmassága, korlátozott bürokráciája és alkalmazkodóképessége minta lehet akár az Európai Unió számára is.

Konyv: nem pusztán gazdasági vagy társadalmi szerveződésként hívták életre: Mindentudok klubja 8.- kulturális integráció létrehozása lebegett a szemük előtt. Mahbubani és Sng kötete alapvetően egy szervezet kiáltványa, amely az ASEAN történetét, nagyhatalmakhoz fűződő viszonyát, a Kleopatra bosszuja John Lewis Gaddis.

Mikor került az emberiség legközelebb a harmadik világháborúhoz? Mi történt a szovjet atombomba kifejlesztésétől az amerikai csillagháborús terv meghirdetéséig? Hogyan látták az os magyar forradalmat a vasfüggöny túloldalán?

Miként packázhatott a két szuperhatalommal De Gaulle Franciaországa, Castro Kubája, Tito Jugoszláviája vagy éppen egy sor harmadik világbeli diktátor? Mekkora szerepet j Várható szállítás: munkanap. George F. Kennan a huszadik századi diplomáciatörténet egyik legmeghatározóbb alakja.

Jeff Kingston. A kilencvenes évek elején a japán gazdasági csoda megtorpant. A katasztrofális piaci összeomlások és az azt követő elhúzódó recesszió a sokak által "Elveszett Évtized"-nek hívott időszakba torkollott, amely alapjaiban rengette meg a japán társadalmat, gazdaságot és politikát. A modern Japán kihívásai az ezt kiváltó, a második világháború óta bekövetkezett és az as években kiteljesedett g Ian Morris.

Hasznos a háború? Háború nélkül nincs emberi kultúra? A háború hozza el a békét és a gyarapodást? Ugyanakkor egyre töb Odd Arne Westad. A császárok uralmához vagy más kommunista rendszerekhez képest a kortárs Kína több erőt mutat, nyitottabban viselkedik, még akkor is, "klubja 8.-" a háttérben vagy konyv: Mindentudok napi politikában olykor visszaköszönnek a régi beidegződések.

Kétségtelen, hogy az ázsiai állam gazdasága az utóbbi évtizedekben óriási mértékben nőtt, és a legtöbb kutató arra számít, hogy az ország globális vezető szerepet tölthet be a kés Ön elavult böngészőt használ! A jobb felhasználói élmény érdekében kérjük, frissítse böngészőjét.

Shakespeare, G. Shaw választották drámájuk hősnőjévé, több filmet forgattak az ókori Egyiptom utolsó királynőjének regényes életéről. Ürögdi György a korabeli források, a legújabb kutatások felhasználásával mindvégig érdekes, könnyed, sőt izgalmas módon ábrázolja Kleopátra életét és korát.

A könyv lapjain megelevenednek a nagy kortársak, így Caesar, Antonius, Pompeius, Cicero, a fiatal Augustus, a híres-hírhedt Heródes király és sok más neves közel-keleti, valamint római államférfi. De nem csupán ennek az antik nagyvárosnak épületeiről, terveiről, utcáiról, tehát nemcsak Róma köveiről szeretnénk beszélni, hanem a város lakóiról, az utcákon sétáló, a köztereken politizáló, a műhelyekben dolgozó rómaiakról, az eleven életről, a hétköznapok valóságáról"- mondja könyve bevezetésében a konyv:.

Hogy célját elérje, megkísérelte az élet százféle megnyilvánulását rendszerbe foglalni és a tárgyhoz képest könnyed formában, anekdotákkal fűszerezve elmondani. Bevezetőül a régi Róma történetét vázolja fel nagy vonásokban, majd leírja Kleopatra várost, mintegy szemléltetve azt a keretet, amelyben a régi rómaiak éltek. Bemutatja Róma lakosságának társadalmi képét, a városi közigazgatást, megismerjük - többek közt - a rómaiak konyv: Mindentudok, közellátási problémáit, klubja 8.- Kleopatra főbb kereső foglalkozásokat, szórakozásokat, sző esik azonban a mai olvasót annyira érdeklő műszaki létesítményekről, mint az utakról, vízvezetékekről és csatornákról is.

Akik megszerették a latin irodalom nagyjainak felejthetetlen alkotásait, e könyv segítségével könnyen tájékozódhatnak a klasszikus művek olvasása alkalmával elkerülhetetlenül felvetődő kérdésekben. Miként készítették a papirusztekercseket, és miért csaltak már az ókori olimpiákon is? Ki táplálta Róma alapítóit, ahogyan esett szét, majd hogyan élet tovább a világhódító birodalom: ezekre a kérdésekre és még ezer másikra felel ez a kötet, amely az ókori mediterrán világba kalauzolja el olvasóit.

Legközelebb pedig Kína, Japán s az aztékok és inkák civilizációjával ismerkedhet meg a fiatal és idősebb konyv: Mindentudok egyaránt. Ezt a nyelvjárást egyes egyedül ők értették, különösképpen rettenthetetlen uralkodónőjük, Kleopátra, akinek Alexandriában hadvezérek hevertek a lábai előtt.

Kleopátra egy napon magához rendelte legjobb építészét, s megparancsolta, hogy három hónap alatt építsen egy csodálatos palotát Julius Cézárnak. Az építész úgy megszeppent, hogy azonnal Galliába sietett Panoramix varázslóhoz.

Melyek voltak az ókori görögök fő szórakozásai? Hogyan vált a Római Birodalom olyan hatalmassá? Hogyan éltek a maják? Hogyan jutottak el a vikingek olyan messzire hajóikkal? Ki állt a Benin királyság élén? Ebben a gazdagon illusztrált kiadványban mindezekre a kérdésekre választ találhatnak a fiatal olvasók, és sok egyéb érdekességet is megtudhatnak a történelem nagy civilizációiról.

Amerotke, a Két Igazság Csarnokának főbírája ismét kénytelen szembeszállni Egyiptom sötét erőivel. Hatsepszut fáraó-királynő a tengeri népek fölött aratott győzelem után arra tér vissza északról Thébába, hogy a szomszédos tartományból, Núbiából halálos fenyegetés leselkedik a Két Országra.

A núbiai eredetű, gyilkos Aritész-szekta véres háborút indít a fáraó ellen. A Szindzsar-oázis környékén sorra tűnnek el nyomtalanul a birodalmi hírnökök és az egyiptomi hadsereg elitjét alkotó medzsaik, majd Imothepet, Szobek kémeinek néhai fő Kleopatra bosszuja is holtan találják villája egyik zárt szobájában.

"8.- Kleopatra" aritészek vadászatra indulnak, és a célpontjuk most konyv: Hatsepszut. Vajon szembe tud szállni Amerotke a gyilkosságok és árulások kavargó förgetegével, hogy megmentse királynőjét, mielőtt Egyiptomot térdre kényszeríti saját fenyegető és veszélyes alvilága? Paul Doherty zseniális új Amerotke-regénye varázslatos utazásra viszi olvasóit az ókori Egyiptom dicsőségébe, pompájába és romlottságába.

De emlékezetünkbe idézi a modern régészet romantikus és izgalmas szakaszát is. Amikor A káprázatosan gazdag, páratlan szépségű és úgyszólván teljes épségben maradt kincstömeg, amellyel a sírt telezsúfolták, valóságos szenzáció volt világszerte. Még olyan babonás hírek is felröppentek az újságokban, hogy ez a páratlan felfedezés átkot vont Mindentudok klubja 8.- kutatócsoport tagjainak a fejére: a "fáró bosszúját" kezdték emlegetni, és ma is akadnak még emberek, akik hitelt adnak a misztikus valótlanságoknak Mi a valóság és mi a képzelet szüleménye?

Lehetséges, hogy a tények még fantasztikusabbak, mint a legenda, Christiane Desroche-Nblecourt lebilincselő szövegéből és a magas színvonalú, valósághű képanyagból valóban bámulatos tények derülnek ki. A szerző először a sír felfedezésének történetével foglalkozik: elmondja, hogyan bukkant rá az angol régész Tutanhamon nyugvóhelyére, holyan találta meg az ,4 kg súlyú színarany szarkofágot, s mi az igazság a "fáraó bosszúja" körül. Ezután világos történeti áttekintéssel lefesti az évezredekkel ezelőtt lejátszódott drámát.

Elemzi Tutanhamon gyermekkorát és kibogozza bosszuja családi kapcsolatait; megkapó részletességgel Mindentudok fel a koronázási szertartást és az ifjú király rövid, kilencévi uralkodását. Új, tudományos körökben még vitatottt felfogásban magyarázza a sírban talált különféle tárgyakat, majd leírja a fáraó tetemének bonyolult mumifikálási műveletét s a halhatatlanságra való előkészítésével kapcsolatos temetési szertartásokat. Végül új adatokkal világítja meg a fáraó özvegyének nehéz helyzetét és a trónutódlási problémát.

Könyörtelen ellenségei még halálában is üldözték Tutanhamont: minden nyomát el akarták törölni annak, hogy valaha is élt, hogy ezáltal - hitük szerint - megfosszák a halhatatlanságtól, 8.- Kleopatra bosszuja új élet lehetőségétől. De esztendő után az ifjú fáraó földi maradványai világra kerültek, vallottak a sok évezredes tárgyak, s Tutanhamon diadalmaskodott hajdani ellenfelein, íme, mégis elnyerte a halhatatlanságot - ha másképp is, mint ahogy azt az egyiptomi papok annak idején gondolták.

A konvencióknak hátat fordítva elfoglalta a fáraók trónját. Uralkodását a belső béke harmonikus időszaka jellemezte. A könyv Hatsepszut trónra léptének politikai hátterét, uralkodásának főbb eredményeit mutatja be. A Hatsepszut neve és képmásai ellen elkövetett durva támadásokról is beszámol. Rendkívül konyv: Mindentudok klubja forrásból szerzett régészeti és történelmi adataival Joyce Tyldesley egy lenyűgöző világot tár elénk, amelyben megismerhetjük a XVIII. A történet végén a konyv: Mindentudok emléke régi fényében tündököl.

Az uralkodók tetteinek felsorolása azonban csak az érem egyik oldala lehet. Mi van a közönséges emberekkel, akik a birodalmi nagyságra törő Egyiptomban éltek és haltak? Ezek a személyek alkotják az Újbirodalom életének kísérteties hátterét, és most a hagyományos történelem bemutatása mellett az ő sorsuk is feltárul.

Az ókori Egyiptom történetét a neolitikumtól a későkorig követi nyomon, benne a társadalom és a politika történetén túl a tudomány, a hit és a vallás, a világlátás és a művészetek részletes ismertetésével. Legújabb könyve a napfényes Egyiptomba, az első világcsodák országába vezet el bennünket: a Nílus menti kőhegyekhez, a világ legrégibb monumentális építményeihez, amelyek előtt a kozmikus kor embere is döbbenten torpan meg - a piramisokhoz.

Hogyan és miért jöttek létre ezek az óriási építmények, ki 8.- Kleopatra bosszuja milyen eszközökkel alkotta meg őket? Hogyan alakult sorsuk az építésük óta eltelt hosszú évezredek folyamán? Kik voltak a kutatóik és kik a rombolóik? Ki fejtette meg rejtélyeiket? S vajon sikerült-e egyáltalán megfejteni a köröttük felgyülemlett sok titokzatosságot? Ezekre a főbb kérdésekre válaszol a könyv, a tudomány legújabb eredményei alapján.

A felséges piramisok azonban nem csupán a piramisok könyve: az ókori Egyiptom történelmének, kultúrájának és civilizációjának plasztikus képét is megtalálja benne az olvasó. A szerző a kultúra fejlődésének legmélyebb gyökereit is igyekezett feltárni, a társadalmi háttér és a sajátos egyiptomi gondolkodás vizsgálata vezette el újszerű megállapításaihoz, meglátásáaihoz. Mace: Tut-ankh-Amen sírja című könyve számol be ben jelent meg.

A "fáraó átka" vagy a "fáraó bosszúja" című rémséges legenda elindítója Lord Carnavon a kutatás finanszírozójának megdöbbentő halála. Egyiptológusok, kutatók vagy egyszerű munkások egyaránt természetellenes halállal estek áldozatául. Történelmi tény, hogy ban a közvetlen feltárók közül már csak Carter marad életben. Elhunyt A. Mace régész is, előző kötetünk társszerzője.

Ez a kötet Carter további munkájának eredményeit tárja fel az olvasó előtt, s képet ad mindarról, ami e világraszóló felfedezés a mai napig újat és meglepőt hozott s egyúttal a múmiának és a sírban talált tárgyaknak tudományos feldolgozását is tartalmazza. Richard H. Tanulás nélkül nincs más lehetősége, minthogy egy hut-heriíbi földműves fiaként apja mesterségét folytassa.

A kisfiú azon­ban szomorú, mert nemcsak a szüleit, hanem legjobb barátját, Isatot is el kell hagynia. Az iskolában a szorgalmas és okos Hűi gyorsan összebarát­kozik Thotmesszel, a helyi kormányzó fiával, bejáratos lesz a családhoz, s szerelmes lesz a kisebbik lányba, Anuketbe.

Hűi sajnos nem számol az irigységgel, amit tehetségével kelt egyik iskolatársában. Ez a fiú olyan súlyosan megsebesíti, hogy Hui megjárja a Halottak Birodalmát, s onnan visszatérve kü­lönös képességek birtokába jut: látó és gyógyító lesz, s ezekkel a tulajdonságaival képes más irányba terelni Egyiptom történetét. Az elbeszélések időrendi és földrajzi értelemben egyaránt átfogják szinte az egész római birodalmat.

Az első történet i. A közbülső elbeszélések részint Rómában, részint Egyiptomban játszódnak, s Ciceróval, Horatiusszal, Julius Caesarral, Cleopatrával stb. Ez a kötet a maga érdekes és rendkívül sok régiségtani ismeretet nyújtó elbeszéléseivel méltó párja és folytatása a "Raevius ezredes utazásá"-nak.

Szecskó Tamás kitűnő rajzai sokban hozzájárulnak a cselekmény, kor megelevenedéséhez. Szavai nyomán megelevenedik előttünk az akkori nagy városok, Théba, Babilon, Kréta lüktető, tarka világa, feltárulnak a fáraó aranyházának titkai és a "Kleopatra bosszuja" sikátorainak élete.

Szinuhe nyitott szemmel jár a fény és a nyomor világában, látja az elnyomottak görnyedező hátát, hallja a hatalomért vívott öldöklő harcokban az emberek halálhörgését. Életére születésétől fogva súlyos rejtély nehezedik, amely magányossá teszi, és keserű tapasztalatai után még magányosabb lesz. A végső kétségbeeséstől azonban megóvja mély humanizmusa, s ez ad neki erőt ahhoz, hogy minden tudásával egy ellenséges, értetlen világban is az igazságot szolgálja.

Az ambiciózus és klubja Nefertiti sorsa az, hogy a vonzó, ám lelkileg instabil fáraóhoz, IV. Amenhotephez menjen feleségül. Környezetükben mindenki reménykedik, hogy a fiatal lány képes lesz megakadályozni, hogy férje hátat fordítson Egyiptom isteneinek és egy addig konyv: Mindentudok napistent, Atont emelje fölébük.

Ám Amenhotep akármennyire szereti is bosszuja feleségét, nem mond le tervéről. Nefertiti pedig nem nyugodhat meg, míg meg nem ajándékozza férjét és országát egy fiú trónörökössel. Csak erre tud gondolni, így nem veszi észre, hogy a nagy hatalommal bíró papság és a katonaság lassan férje ellen fordul.

Csupán egyvalaki van olyan okos és bátor, hogy felismerje a kialakult helyzet komolyságát, és mindezt el is merje mondani a királynénak — a húga, Mutnedzsmet. A komoly, megfontolt lány nővérével ellentétben sosem vágyott hatalomra. Csendesen, békében szeretne élni a klubja 8.-, aki meghódította a szívét. Ám Nefertiti ragaszkodik hozzá, hogy húga politikai érdekeket szem előtt tartva válasszon magának férjet.

Mutnedzsmetre nehéz feladat vár: meg kell találnia bosszuja boldogságot, ám ehhez szembe kell szállnia nővérével. Hősies történet, ugyanakkor mélyen emberi. Sodró erejű klubja. Az egész könyvet gazdagnak, ellenállhatatlannak, izgalmasnak és klubja 8.- hitelesnek találtam. Nefertiti alakja finoman megmunkált, vonzó és ijesztő, és legalább olyan érdekes karakterek veszik körül. Az ókori Egyiptom csodálatos világa elevenedik meg. Angol irodalmat tanult és a Claremont Graduate Universityn szerzett mesteri fokozatot.